Zdravotní transport

Zdravotní transport je převoz do (nebo ze) zdravotnického zařízení. 

Hrazený zdravotní transport

Pokud máte nárok na hrazený transport, váš ošetřující lékař vám vystaví příkaz ke zdravotnímu transportu, který odevzdáte řidiči sanitky a váš transport bude plně hrazen vaší zdravotní pojišťovnou.

Nehrazený zdravotní transport

Pokud nemáte nárok na hrazený transport, celková částka za přepravu je kalkulována podle platného sazebníku nebo dle předchozí dohody.